TRÄNING LCK V

TRÄNING LCK V

Anmälan till träning

AllmäntPosted by Lasse Dahlund 2016-11-28 19:28
Anmälan till träning
Du anmäler på formulär som finns på träningssidan, använd nedanstående länkar

Bröndome
Borås
Kode
Norra

2.5.0.0Regler för träning

AllmäntPosted by Lasse Dahlund 2016-11-28 19:27
Regler för träning
Det här dokumentet reglerar de regler som gäller för träning inom LCK V. Det är regler avsedda både för funktionärer och övriga deltagare.

Reglerna finner du på PKLC hemsida


Träning först gång
När du för första gången deltar i träning med din hund så skall du:
1. Läsa igenom bestämmelser för verksamheten.
a. Anvisningar för Lure-Coursing verksamhet (PKLC hemsida)
b. Regler för Lure-Coursingprov (PKLC hemsida)
c. SKK grundregler (SKK hemsida)
2. Skriv ut dokumentet "Deltagarförbindelse", fyll i det och tag med

Deltagarförbindelse finner du på PKLC hemsida


Licenstagning

Om du anmält till träning och skall genomföra första licenslopp på din hund så skall du tänka på ett par saker.
1. Tag med registreringshandlingar på hunden
2. Hämta dokumentetr "Licensboksansökan" från PKLC hemsida.
a. Fyll i alla uppgifter om hund och ägare.

Anmälan till träning
Anmälan skall göras med det formulär som finns för respektive träningsgrupp. Du finner dessa formulär på träningssidan.

LCK Väst träning

2.5.0.0Våra träningsgrupper

AllmäntPosted by Lasse Dahlund 2016-11-28 19:26
BRÖNDOME
Materiel- och platsansvarig:
Tina Davidsson, pilot - licensgivare - starter


KODE
Materiel- och platsansvarig: :
Lena Svedin-Larsson, pilot - licensgivare - starter


NORRA
Materiel- och platsansvarig:
Ove Viktorsson, pilot


BORÅS
Materiel- och platsansvarig:
Susanne Råberg


Den som är ansvarig tar in de funktionärer som behövs för varje tillfälle. Viktigt att tänka på är att det finns träningsansvarig funktionär samt minst pilot steg 1. Det är bra om det finns licensgivare.

2.5.0.0