TRÄNING LCK V

TRÄNING LCK V

Träning 11/12

Träning BRÖNDOMEPosted by Träningsgrupp Bröndome 2017-11-08 09:35
Träning i Bröndome

11/12
kl 1200

15 lopp

Ni måste anmäla er hund i förväg. Ifall ni har flera som skall springa, skriv dom separat, om de inte skall springa i samma lopp. Följ exemplet nedan:

Ras, hundens namn. Ägare: namn efternamn
Ras, hund ett + hund två. Ägare: namn och efternamn (ex vid licenslopp)
Ange ett eller två lopp

Observera att ägaren måste vara införstådd med SvVK regler och anvisningar, SKK grundregler samt innebörden av länsstyrelsens tillstånd vad gäller koppeltvång.

Anmälan skall ske till träningsgruppens e-post.

brondome@lckv.se

Träning 27/12

Träning BRÖNDOMEPosted by Träningsgrupp Bröndome 2017-11-08 09:34
Träning i Bröndome

27/12
kl 1100

GLÖGGTRÄNING
Klubben bjuder på glögg med mandel och russin.
Ni tar med tilltugg i form av bullar/pepparkakor/mjuka kakor och bjuder era kamrater på

XX lopp, vi kör tills det blir mörkt.
Till att börja med ett lopp/hund. Sedan ytterligare lopp om det funkar för ljuset.

Ni måste anmäla er hund i förväg. Ifall ni har flera som skall springa, skriv dom separat, om de inte skall springa i samma lopp. Följ exemplet nedan:

Ras, hundens namn. Ägare: namn efternamn
Ras, hund ett + hund två. Ägare: namn och efternamn (ex vid licenslopp)
Ange ett eller två lopp

Observera att ägaren måste vara införstådd med SvVK regler och anvisningar, SKK grundregler samt innebörden av länsstyrelsens tillstånd vad gäller koppeltvång.

Anmälan skall ske till träningsgruppens e-post.

brondome@lckv.seTräning 14/1-2018

Träning BRÖNDOMEPosted by Träningsgrupp Bröndome 2017-11-08 09:30
Träning i Bröndome

14/1-2018
kl 1300

15 lopp

Ni måste anmäla er hund i förväg. Ifall ni har flera som skall springa, skriv dom separat, om de inte skall springa i samma lopp. Följ exemplet nedan:

Ras, hundens namn. Ägare: namn efternamn
Ras, hund ett + hund två. Ägare: namn och efternamn (ex vid licenslopp)
Ange ett eller två lopp

Observera att ägaren måste vara införstådd med SvVK regler och anvisningar, SKK grundregler samt innebörden av länsstyrelsens tillstånd vad gäller koppeltvång.

Anmälan skall ske till träningsgruppens e-post.

brondome@lckv.se

Dokument för startlista och rapportering

AllmäntPosted by Lasse Dahlund 2016-11-28 19:28
Träningsrapport
Använd det här dokumentet när ni genomfört träningen. Skicka in det till styrelsen. De data som finns i rapporten kommer inte att återges i sin helhet på hemsida eller FB.

Träningsrapport Start-/deltagarlista
Skriv en start-/deltagarlista för träningen samt lägg ut den på LCK V träningsblogg. Kan läggas ut i WORD- eller PDF-format.

Mall till startlista
Medlemsföreteckning
För att kunna kontrollera om de som anmält till träningen är medlem. Listan kommer att skickas ut till träningsansvariga efterhand som ny lista kommer från SvVK.


Deltagarförbindelse med mera
Förteckning över de som skrivit i deltagarförbindelse eller förnyat den. Förteckning över ansvariga vid träningsgrupperna (normalt den som har hand om LC-utrustningen). Förteckning över funktionärer.
Aktuell lista kommer att skickas ut till träningsansvariga efter hand som den uppdateras.Regler för träning

AllmäntPosted by Lasse Dahlund 2016-11-28 19:27
Regler för träning
Det här dokumentet reglerar de regler som gäller för träning inom LCK V. Det är regler avsedda både för funktionärer och övriga deltagare.

Regler: Träning först gång
När du för första gången deltar i träning med din hund så skall du:
1. Läsa igenom bestämmelser för verksamheten.
a. Anvisningar för Lure-Coursing verksamhet (PKLC hemsida)
b. Regler för Lure-Coursingprov (PKLC hemsida)
c. SKK grundregler (SKK hemsida)
2. Skriv ut dokumentet "Deltagarförbindelse", fyll i det och tag med

Deltagarförbindelse:

pdf

Licenstagning
Om du anmält till träning och skall genomföra första licenslopp på din hund så skall du tänka på ett par saker.
1. Tag med registreringshandlingar på hunden
2. Skriv ut pdf-dokumentet "Licensboksansökan", fyll i dokumentet och tag med alternativt hämta hem word-dokumentet, fyll i detta i din dator, skriv ut

Lincensboksansökan

pdf

Anmälan till träning
Ni måste anmäla er hund i förväg. Ifall ni har flera som skall springa, skriv dom separat, om de inte skall springa i samma lopp. Följ exemplet nedan:

Ras, hundens namn. Ägare: namn efternamn
Ras, hund ett + hund två. Ägare: namn och efternamn (ex vid licenslopp)

Observera att ägaren måste vara införstådd med SvVK regler och anvisningar, SKK grundregler samt innebörden av länsstyrelsens tillstånd vad gäller koppeltvång.

Anmälan skall ske till träningsgruppens e-post.
Våra träningsgrupper

AllmäntPosted by Lasse Dahlund 2016-11-28 19:26
BRÖNDOME
Materiel- och platsansvarig:
Tina Davidsson, pilot - licensgivare - starter
Anmälan och vägbeskrivning, se bifogat dokumentKODE
Materiel- och platsansvarig: :
Lena Svedin-Larsson, pilot - licensgivare - starter
Anmälan och vägbeskrivning, se bifogat dokument NORRA
Materiel- och platsansvarig:
Ove Viktorsson, pilot
Mariestad. Anmälan och vägbeskrivning, se bifogat dokument
Lundsbrunn (Endast vägbeskrivning som stämmer). Anmälan och vägbeskrivning, se bifogat dokument

pdf

BORÅS
Materiel- och platsansvarig:
Susanne Råberg
Anmälan och vägbeskrivning, se bifogat dokument
Den som är ansvarig tar in de funktionärer som behövs för varje tillfälle. Viktigt att tänka på är att det finns träningsansvarig funktionär samt minst pilot steg 1. Det är bra om det finns licensgivare.